Connect with us

Nokia 6500 classicin takakannen avaus ?!

Discussion in 'Electrical Engineering' started by Teppo Tervo, Jul 13, 2008.

Scroll to continue with content
 1. Teppo Tervo

  Teppo Tervo Guest

  "L.S. 03.05-08.Jyrki Niittymaa.Ydinvoimanäkökanta tulevaisuuteen on, että jo
  olemassaolevistakin yksiköistä tulee luopua puhumattakin uusien
  rakentamissuunnitelmasuunnitelmista. Mielipidekirjoituksissa ja
  tekstipalstoilla tuodaan usein esille, että Suomi olisi yksinään
  ydinvoimahuumamaa.Vastustajat korostaa laitosten vaarallisuutta tavalla,
  jolla viitataan katastrofaalisiin seurauksiin mittaamattomaksi ajaksi.
  IAEA:n tilastojen mukaan kaikkiaan ydinvoimaloita on jäljellä ENÄÄ 439kpl!
  (Tilanne tarkoittaa sitä, että aiempi ydinvoiman 2% maailman
  energiantuotanto-osuus on rajussa laskussa, koska jopa ydinvoimaloitten
  KOKONAISMÄÄRÄ on kovassa pudotuksessa muun energiantuotannon noustessa
  vuosittain maailmalla taustassa useita prosentteja. Siksi esim. Kiina
  5-kertaistaa satsaustaan suhteessa nyanssiseen ydinvoimaansa jopa
  viimewvuotisia suunitelmiaan enemmän. Syynä on kuulema se, ettei ydinvoima
  sovi energiakalliina ja hitaana säätökyvyttömänä perustarpeisiin, ja
  kansalaiset vierastavat ydinvoimaa nyttemmin myös sielä! Siksi Niittymaa
  jatkaa tietäessään, että mm. tänä vuona maailman valloittavat päästöttömät ,
  piiputtomat voimalat alkavat dominoimaan maailman energiamarkkinoita , kuten
  TVO:n mm. Nikula ja Luhta kommentoivat taannoisessa YVA-kokouksessaan, Jyrki
  jatkaa:)

  Korostettakoon taas kerran tässäkin yhteydessä, että muita tuotantomuotoja,
  erityisesti uusiutuvia, ei pidä väheksyä, tai jättää käyttämättä!
  Viimekädessä mm. käytetyn polttoaineen loppusijoittaminen tuntuu
  pelottavimmalta uhalta kauhukuvineen satojen vuosituhansien päähän!" Hei
  siis VAUTSI, kaveri alkanee heijastella syitä siihen miksi jopa SDP on
  luopumassa ydinhysteriastaan!)

  *Koska maailman ydinvoimaloita tunutaan alati vaan purkavan enemmän
  ydinvoimaloita, kuin hidas ja ponneton rakentaminen on vuosikymmenten
  odottelussa tuottanut. Juuri kuten IAEA ennakoi tapahtuvan
  energiapositiivisen uraanintuotannon loputtua -07. Mutta on tässä toki myös
  muita motiiveja. Kuten monet muistavat TVO käyttää nykyään JOKAISEEN
  ydinvoimalaan sukupuuttoon kuolevan valaan/vuosi. Tämä näkyy näissä mm.
  MTC-palojen rasvankäytöissä ja vastaavissa sitten näin, kun
  kampamaneettikasvattamot tyhjentävät valailta myös kiihtyvästi
  ruuat:"Norjalaiset valaanpyytäjät ovat saaneet saaliikseen viisi
  lahtivalasta. Kertoi norjalaislehti perjantaina. Valaanpyyntikausi on on
  ollut käynnissä jo runsaan kuukauden, mutta pyyntiä on haitannut huono sää
  ja jatkuvasti kohoavat polttoainekustannukset. Norjan itselleen asettamat
  valaanpyyntikiintiöt tälle vuodelle on reilut 1000 lahtivalasta. Kiintiö oli
  saman suuruinen myös viime vuona. Norja irtisanoutui kansainvälisestä
  valaanpyyntikiellosta vuonna 1993 väittäen, että valaanpyynti on
  välttämätöntä lahtivalaskantojen pitämiseksi sellaisena, ettei haittaa
  kalastusta. Lahtivalaat kasvavat 11-metrisiksi ja painavat kahdeksan
  tonnia."

  *Ja tosiaan näillä tappokintiöillään juuri ja juuri hoidetaan alati katoavaa
  ydinperintöä ja hiukan rasvaa riittää myös varastokäyttöön.
   
Ask a Question
Want to reply to this thread or ask your own question?
You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Electronics Point Logo
Continue to site
Quote of the day

-