Connect with us

Generator probleem

Discussion in 'Beginner Electronics' started by generator, Jun 19, 2004.

Scroll to continue with content
 1. generator

  generator Guest

  Wij hebben een probleem met een diesel generator "Lister-Petter".
  Het generator gedeelte wat 220V bij 7000KVA moet kunnen leveren leverd nu
  maar rond de 150V.
  Kan ons hier iemand mee helpen?

  Voor foto's en info kan ik je verwijzen naar de volgende site:
  http://groups.msn.nl/generator

  M.vr.gr: LT
   
 2. Foto's doen het niet.
  Maar wat je eens kunt controleren is het veld dat opgewekt wordt in de
  rotor. Dit is een gelijkgerichte wisselspanning die voor een magnetisch
  veld zorgt. Ik heb ooit eens een kapotte bruggelijkrichter gehad die er
  voor zorgde dat er vreemde dingen gebeurde. De spanning zakte bij de
  minste belasting meteen in elkaar. Dat klopt ook want je draaiend
  magnetisch veld krijgt het dan moeilijker en zakt meteen in omdat die
  brug kapot was.
   
 3. generator

  generator Guest

  Bedankt voor je snelle reactie we gaan er naar kijken en hoop dat het
  hiermee te maken heeft.

  Verdere tips zijn natuurlijk altijd welkom.
  Greetz : LT
   
Ask a Question
Want to reply to this thread or ask your own question?
You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Electronics Point Logo
Continue to site
Quote of the day

-